Tips&Veiligheid & Algemene voorwaarden

               Veilig stoken met haardhout &

                                     Mileu bewust stoken 

 • Leg eerst enkele grootte  blokken op de stookvloer . ( het beste is dat het hout niet meer dan  15-20 % vocht heeft .)

 • Daarna legt u wat kleiner stukjes hout erboven op. ( in piramide vorm ) en daarna helemaal bovenin het aanmaak blokje , dan steekt u het blokje aan.

 • Deze methode verminderd rookvorming ,betere verbranding  en het glas langer schoon blijft.

 • Gebruik nooit spiritus of andere vloeibare brandstoffen om de kachel aan te steken. Dit kan ontploffingen of steekvlammen geven.

 • Wanneer de houtkachel goed brand en het hout bijna opgebrand dan kunt u er weer groote stukken hout bijleggen op het vuur want de  branderkamer is heet.  Stapel niet te veel haardhout tegelijk, maar vul regelmatig bij. Zo kan de kachel of open haard op volle capaciteit doorbranden.

 • Stook het liefst met maximale luchttoevoer (ongesmoord), en stapel het haardhout niet te dicht op elkaar. Zo kan er voldoende zuurstof bij het vuur komen.

 • Het doven van vuur veroorzaakt onvolledige verbranding en schadelijke gassen. Laat het vuur daarom zo lang mogelijk uitbranden.

Stoken en onderhouden

 • Sommige kachels heten `allesbrander`. Toch zijn ze alleen geschikt voor hout.

 • Laat minimaal eens per jaar de schoorsteen vegen en controleren. Volg bij installatie of aanbouw de regels van het Bouwbesluit.

 • Sluit bij een schoorsteenbrand direct de luchttoevoer naar de kachel of haard. Doof het houtvuur met zand. Gebruik geen water, dat kan ontploffingen geven.

 • Maak de open haard niet schoon met een stofzuiger. De stofzak is zeer brandbaar: één gloeiend stukje hout en de stofzuiger brandt.

 • Gooi as uit open haard of houtkachel niet bij het groente- fruit- en tuinafval, maar bij het gewone huisvuil.

 • Voorkom ophoping van schadelijke verbrandingsgassen en radongas: ventileer extra als u haardhout stookt in huis, zeker als u een mechanisch afzuigsysteem heeft.

Zorg voor goede luchttoevoerVolg voor de juiste manier van luchttoevoer de stookvoorschriften van de fabrikant. Ventileren (ramen of ventilatieroosters openen) is hoe dan ook noodzakelijk.Zeker in een goed geïsoleerde woning is het belangrijk om verse lucht aan te voeren via een aparte pijp direct uit de buitenlucht . De aanvoer van verse lucht verloopt in geïsoleerde huizen namelijk te traag. Dan kan onderdruk ontstaan, waardoor rook- en verbrandingsgassen de kamer inkomen, en lucht met radongas uit beton en kruipruimten wordt gezogen. Een open raam of ventilatierooster kan voldoende zijn; controleer dat tijdens het stoken.

Schoorsteen vegen

Minimaal een keer per jaar moet de schoorsteen worden geveegd. Bij continu gebruik in de winter wordt twee keer per jaar geadviseerd. Laat de schoorsteen dan ook meteen controleren op scheuren en lekkages. In plaats van een lekkende, niet-gasdichte schoorsteen te repareren, is het ook mogelijk een flexibel roestvrijstalen binnenkanaal aan te (laten) brengen in het gemetselde kanaal. Dat is wel een specialistische klus. Laat in ieder geval controle uitvoeren voordat u zo`n schoorsteen gaat gebruiken.
Schoorsteenbrand uitmaken

 • Doof het houtvuur met zand of soda, om rook in uw huis te voorkomen. Gebruik nooit water, dat kan ontploffingen veroorzaken!!!

 • Sluit direct de schoorsteenklep

 • Sluit de luchttoevoer af, dus sluit deurtjes van de kachel of haard

 • Waarschuw de brandweer

 • Ventileer nadat het vuur is gedoofd de ruimte, zodat eventuele koolmonoxide verdwijnt

Rendement
Het rendement van een kachel is het deel van de verbrandingswarmte dat de kachel daadwerkelijk gebruikt om de ruimte te verwarmen. De rest van de warmte gaat verloren. Het rendement wordt altijd uitgedrukt in een percentage. Als een kachel een rendement heeft van 80 procent, dan verdwijnt 20 procent van de warmte door de schoorsteen naar buiten.

Nominaal vermogen
Alle kachels die wij verkopen zijn getest in de gedeeltelijke belasting en voldoen aan de regelgeving § 15a (Oostenrijk). Dit betekent dat een houtkachel zelfs op halve kracht een schone verbranding heeft terwijl nog steeds voldoet aan strenge emissienormen. Daarom wordt het vermogen bijvoorbeeld zo aangegeven: 4-8 kW. Houd er rekening mee dat het nominale vermogen bij de hoogst genoemde waarde ligt (in dit geval op 8 kW).

Vermiculiet
De basisgrondstof voor de productie van deze isolatie is vulkanisch gesteente dat bestaat uit siliciumoxide en aluminiumoxide. Dit basisproduct wordt vermalen en opgewarmd waardoor de korrels uitzetten en zo hun isolerende eigenschappen bekomen. Dit is te verkrijgen onder de vorm van platen of korrelvorm. Het is ook zeer gemakkelijk te

verwerken.

Een voordeel ten opzichte van chamotte is het lage gewicht en gladdere oppervlak. Verder is de stabiliteit hoger dan Schamotte. Door het warmteafstotende effect van het materiaal verhoogt het de verbrandingstemperatuur, hierdoor wordt de uitstoot verbetert.

Schamotte - Vuurvaste klei
Schamotte is een hittebestendige halffabricaat met 10 tot 45% aluminiumoxide. Primair is het doel van chamotte het opslaan van de warmte en ook de bescherming van de kachel voor directe blootstelling aan de vlammen.

Primaire luchttoevoer
Is de lucht die door het rooster de verbrandingsruimte binnen komt. Dit is in het algemeen vereist in de opwarmingsfase en tijdens de verbranding van bruinkool en steenkool. Bij houtverbranding moet na de opwarmfase de primaire luchttoevoer gesloten worden.

Secundaire toevoer (schone ruit beluchting)
Secundaire lucht komt aan de bovenzijde van de kachel binnen en stroomt langs de ruit naar beneden. secundaire lucht is noodzakelijk voor de verbranding van hout. Met secundaire lucht worden de hete gassen naverbrand Den dit draagt bij aan een lage uitstoot van schadelijke gassen.

Tertiaire lucht
De tertiaire lucht zorgt voor een optimale verbranding bij het gebruik van hout en bruinkoolbriketten. Met de extra tertiaire lucht wordt een nog betere en lagere emissie bereikt.

Externe luchttoevoer
Dit wordt toegepast in moderne huizen waarin een centraal ventilatiesysteem aanwezig is, of in een leefkeuken voorzien van een afzuigkap. Door het gebruik van de afzuigkap of het centraal ventilatiesysteem ontstaat er onderdruk en draait de richting van de giftige afvalgassenstroom en komen er bij het openen van de brandkamerdeur giftige gassen in de woonkamer.

Met externe luchttoevoer wordt de benodigde lucht van buiten aangevoerd en wordt het delicate samenspel van beluchting en ventilatie niet verstoord.

Houtkachel met Dauerbrand
Is een kachel geschikt voor continu gebruik. Dan is hij niet tegelijkertijd voor Dauerbrand toegelaten. De kachel mag continue branden, maar mag nooit worden gebruikt als enige verwarming.

Kachels volgens DIN 18890 (Dauerbrand functie)
Dit zijn houtkachels voor vaste brandstoffen zoals hout, bruinkoolbriketten en sommige modellen zelfs kolen, maar geen cokes. Dauerbrand houtkachels volgens DIN 18890 zijn toegelaten als zelfstandige verwarming. In combinatie met automatische beluchting kunnen deze kachels ook snachts zonder brandstof bij te hoeven vullen. Dauerbrand is niet
mogelijk met hout, omdat hout altijd met voldoende lucht moet worden gestookt om roetontwikkeling te voorkomen.

Kachels volgens DIN 18891
Zijn kachels voor vaste brandstoffen, zoals hout, houtbriketten en sommige modellen ook bruinkoolbriketten. Kachels volgens DIN 18891 zijn uitsluitend bedoeld als bijverwarming. Een naar DIN 18891 toegelaten kachel mag niet als hoofdverwarming continue worden gebruikt.

Kachels volgens DIN 18895
Zijn inzethaarden voor vaste brandstoffen. zoals hout, houtbriketten en sommige modellen ook bruinkoolbriketten. Kachels volgens DIN 18891 zijn uitsluitend bedoeld als bijverwarming. Een naar DIN 18891 toegelaten kachel mag niet als hoofdverwarming continue worden gebruikt.

Kachels volgens EN 13240 (voorheen DIN 18890 en DIN 18891)
Zijn vrijstaande kachels of in te bouwen haarden zonder functionele wijzigingen* voor vaste brandstoffen als hout, kolen of bruinkoolbriketten, maar geen cokes. Voor de nieuwe Europese norm 13240 zijn zowel portable kachels zowel de Dauerbrand (voorheen DIN 18891) als de Dauerbrand (voorheen DIN 18890) gedefinieerd.
Of de kachel voor Dauer of Zeitbrand toegestaan is, moet duidelijke op het typeplaatje vermeld staan.

* Zonder functionele wijziging betekent dat een verandering in de bekleding de warmteafgifte verandert, maar dat het de verbranding niet beinvloedt.

Afvoermaterialen: Alle afvoermaterialen zijn gekeurd volgens de Europese standaard. Buizen voor houtgestookte toestellen duid men altijd aan met de binnendiameter.

Met de nieuwe norm DIN EN 13240 worden DIN 18890 en 18891 vervangen. De Europese norm schrijft nu een duidelijke identificatie voor op het typeplaatje als de kachel voor Dauerbrand of Zeitbrand geschikt is.

Haarden volgens EN 13229 (voorheen DIN 18895)
Zijn open haarden (warme lucht inbouwcassettes) voor vaste brandstoffen, die in een nis zijn ingebouwd of met bekleding ingebouwd worden. Voor de nieuwe Europese norm 13229 worden inzethaarden gedefinieerd voor zowel Zeitbrand als Dauerbrand. Of een haard geschikt is voor Zeitbrand als Dauerbrand moet duidelijk op het typeplaatje zijn vermeld.
De Europese norm DIN 13229 vervangt de 18895

Haarden volgens EN 12815
Zijn haarden voor vaste brandstoffen, waarvan de belangrijkste functie is om te koken en de andere functie is de ruimte te verwarmen.

NEN 6062
Deze norm geeft een methode voor de bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van stook- en verbrandingstoestellen voor zover de inwendige middellijn ten hoogste 300 mm bedraagt.Deze norm geeft een methode voor de bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van stook- en verbrandingstoestellen voor zover de inwendige middellijn ten hoogste 300 mm bedraagt.

Speksteen
Speksteen is 2,8 miljoen jaar geleden ontstaan doordat talk en magnesiet zich onder hoge druk met andere mineralen heeft verbonden. Bijzonder opmerkelijk is de uitstekende warmteopslag. De belangrijkste gebieden voor de winning van speksteen is in Scandinavië en Brazilië.

Automatische Secundaire beluchting
Dit regelt voor de verbranding de benodigde luchtstroom automatisch en houdt de eenmaal ingestelde warmte vast en zorgt tegelijkertijd voor een optimale verbranding met minimale uitstoot. Dit is echter beperkt indien u stookt op hout. Omdat hout altijd wordt gestookt met voldoende secundaire lucht om roetontwikkeling te voorkomen.

Automatische primaire beluchting
De thermische regelaar opent en sluit automatisch, afhankelijk van de temperatuur van de kachel, de primaire luchttoevoer. Dus de eenmaal ingestelde warmte blijft vrijwel constant

Pellets

Houtpellets zijn kleine korrels die gemaakt zijn van onbehandeld zaagsel of houtkrullen. Ze zijn lang 10 tot 30 mm, een diameter van 6-8 mm en zijn vrij van chemische bindmiddelen. Houtkorrels kunnen worden gebruikt in speciale pelletkachels.

Convectiewarmte
Convectiewarmte - Warme lucht is lichter is dan koude lucht en daardoor stijgt het op.. De van de onder in de kachel instromende lucht wordt in de kachel verwarmt en geeft de verwarmde lucht boven weer af. De warme lucht stijgt, koude lucht daalt neer, de kachel trekt de lucht van onderen weer aan. Deze cyclus verwarmt de lucht in de kamer snel, economisch en gelijkmatig, dergelijke kachels werken uiterst efficiënt.

DIN Plus

Bij DINplus is er onderscheid met DIN-getest, de standaard norm. DIN-plus geeft informatie over de vereisten die buiten de standaardkwaliteit van een product kenmerkt. Houtkachels met DIN-plus hebben een zeer lage uitstoot en een duidelijk hoger rendement als vereist.

Stuttgarter- Regensburger Norm, Münchner Anordnung
Vanwege de bijzondere geografische ligging van vele steden (stedelijke gebied, dal) zijn er specifieke normen voor uitlaatgassen van kachels vastgesteld. De grenzen zijn bijzonder streng. De CO-gehalte van de uitlaatgassen mag bij nominaal vermogen van de kachel onder testomstandigheden niet hoger zijn dan de overeenkomstige DIN norm.

Ö-Norm / 15aB-VG
De basis voor de 15aB VG kenteken is een voor Oostenrijk positieve test door erkende testlaboratoria. Deze test vereist afhankelijk van het type kachel, vermogen en brandstof een minimaal rendement en uitstoot voor zowel op volledig vermogen als op half vermogen. Dit betekent dat de kachel zelfs bij half vermogen een schone verbranding heeft terwijl hij hierbij voldoet aan de strengste emissienormen.

DIN 1298 / DIN EN 1856-2
Is de standaard voor kachelpijpen volgens DIN 1298 in combinatie met DIN EN 1856-2 en stelt de norm voor starre verbindingselementen en fittingen vast. Deze DIN-norm geldt voor verbindingen in gebouwen voor afvoer van uitlaatgassen van kachels.

Vereiste druk.
De vereiste druk is het drukverschil tussen de druk in de woonkamer en de druk van de uitlaatgassen in het rookkanaal van de kachel, die noodzakelijk is voor de functie van de kachel.

Uitlaatgasstroom
De uitlaatgasstroom is de hoeveelheid lucht en de hoeveelheid brandstof die vermengd door de schoorsteen afgevoerd wordt. Een kachel haalt een bepaalde hoeveelheid lucht uit de kamer die nodig is voor verbranding.

Uitlaatgassen

De uitlaatgastemperatuur is de temperatuur die de rookgassen in het rookkanaal heeft. De voor de opgegeven kachel aangegeven temperatuur is gemeten in een laboratorium tijdens de DIN-test.

Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden voor levering aan de consument van: 

houtkachel-webshop

Kantoorhoudende te Reuver

Hierna te noemen :Gebruiker.

Art.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Alle gevens die bij ons bekend zijn van de Consument of Bedrijven  worden om pravicy redenen allen intern gebruikt en worden niet met derde gedeelt !

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak,die wordt gesloten door een verkoper die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep,en een koper,natuurlijk persoon,die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Art.2 toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de gebruiker en een consument waarop  gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

art.3 offertes

1. Alle door de gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan volgens de met consument afgesproken termijn.Doch nooit langer dan 14 dagen mits anders vermeld op de offerte.

2.Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te berijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing,weglating of verschrijving bevat.

3.De gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument doormiddel van een (aan)betaling binnen 5 werkdagen is voldaan contant dan wel is overgemaakt op het rekening van gebruiker.

art.4 Levering

1.Tenzij anders overeengekomen geschied levering rechtstreeks aan de consument.

2.De consument kan afname niet weigeren op kleur of model tenzij dit afwijkt van het bestelde artikel.Blijkt er een beschadiging of defect aan de goederen dient de consument dit gelijk aan de chauffeur kenbaar te maken maar uiterlijk 24 uur na levering.Er zal dan in overleg een oplossing worden gezocht.

3.Bestelde onderdelen of accessoires die niet zijn gebruikt kunnen alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd.Retouradres zie pakbon.Als deze onbeschadigd bij ons binnen zijn gekomen, krijgt de consument de koopprijs en de verzendkosten terug.

4.Bij afhalen dient de rekening gelijk te worden voldaan,af eventuele aanbetaling.Een besteld product dient uiterlijk 2 weken na binnenkomst te worden afgehaald.Na 2 weken heeft de Gebruiker het recht om stallings geld in rekening te brengen.

art.5 Levertijd

1.De levertijd van de door consument bestelde product bedraagt max. 7 dagen,Behalve indien er sprake is van onmacht wat de gebruiker niet aanterekenen is.Kachels worden geleverd in overleg. Indien de leverancier/ fabrikant niet aan de levertijd kan voldoen door overmacht kan de consument niet tot onbinding van het aangekochte product overgaan.

2.Wanneer de overeengekomen levertijd om wat voor reden dan ook,door gebruiker overschreden wordt zal gebruiker de consument hiervan  schriftelijk (e-mail) in kennis stellen.In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met gebruiker,zonder verdere kosten te ontbinden,door dit schriftelijk (e-mail) aan gebruiker te melden.

3.De eventueel reeds ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument worden terubetaald.

4.Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door gebruiker overschrijden van de levertijd,zal de gebruiker deze vergoeden met een maximum van de hoogte van het factuurbedrag.

Art.6 Installatie

 De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de wettelijk geldende installatie eisen en de voorschriften van de fabrikant die bij desbetreffende fabrikant zijn op te vragen.Of bij de kachel worden meegeleverd.Een rookkanaal wat geinstaleerd wordt door de Houtkachel-webshop, dient door de consument zelf  brandwerend te worden omkokerd indien anders is overeengekomen

Art7. Garantie en Service

1.Gebruiker garandeert de door haar verkochte goederen gedurende de periode van 6 maanden (gebruikt toestel) 2 tot 5 jaar voor een nieuw toestel met uitzondering van Glas, na levering tenzij anders afgesproken en vermeld op de factuur.

2.Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg dragen voor herstel of vervanging.

3.Zaken waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en welke zijn thuisbezorgd worden in overleg met gebruiker hersteld.Alle andere zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.Reparatie vindt plaats binnen de garantieperiode.

4.De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak en tevens wanneer de consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.

Art.8. Aansprakelijkheid    

1.De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2.Voor schade van geleverde zaken aan consumenten heeft gebruiker een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag,gebruikelijk in de branche van gebruiker.In geval van wettelijke aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

3.Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4.Schade aan de inboedel van consument ontstaan door onze werkzaamheden dienen direct gemeld te worden zodat er door ons of een door ons ingehuurd bedrijf adequaat kan worden ingegrepen. Consument mag op geen enkele wijze de herstelwerkzaamheden belemmeren of tegenwerken.

5.In geen geval is de gebruiker aansprakelijk te houden voor schade door onjuiste plaatsing of behandeling van geleverde zaken.

Art.9. Toepasselijk recht           

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument,zoals bedoeld in artikel 1 is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing,verkoopverdragen zijn of worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan de consument van:

Sfeerkachelsonline

Kantoorhoudende te Reuver

Hierna te noemen :Gebruiker.Art.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak,die wordt gesloten door een verkoper die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep,en een koper,natuurlijk persoon,die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.Art.2 toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.art.3 offertes

1. Alle door de gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan volgens de met consument afgesproken termijn.Doch nooit langer dan 14 dagen.

2.Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te berijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing,weglating of verschrijving bevat.

3.De gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument doormiddel van een (aan)betaling binnen 5 werkdagen is voldaan contant dan wel is overgemaakt op het rekening van gebruiker.art.4 Levering

1.Tenzij anders overeengekomen geschied levering rechtstreeks aan de consument.

2.De consument kan afname niet weigeren op kleur of model tenzij dit afwijkt van het bestelde artikel.Blijkt er een beschadiging of defect aan de goederen dient de consument dit gelijk aan de chauffeur kenbaar te maken maar uiterlijk 24 uur na levering.Er zal dan in overleg een oplossing worden gezocht.

3.Bestelde onderdelen of accessoires die niet zijn gebruikt kunnen alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd.Als deze onbeschadigingd bij ons binnen zijn gekomen, krijgt de consument de koopprijs met aftrek van 10% handlingskosten terug.

4.Bij afhalen dient de rekening gelijk te worden voldaan,af eventuele aanbetaling.Een besteld product dient uiterlijk 2 weken na binnenkomst te worden afgehaald.Na 2 weken heeft de Gebruiker het recht om stallings geld in rekening te brengen.art.5 Levertijd

1.De levertijd van de door consument bestelde kachel bedraagt gemiddeld 2 weken doch maximaal 30 dagen of anders zoals bepaald in de overeenkomst tussen consument en gebruiker.
Bestelde accessoires,aansluitmaterialen of onderdelen worden in de regel binnen 7 werkdagen gelevered.

2.Wanneer de overeengekomen levertijd om wat voor reden dan ook,door gebruiker overschreden wordt zal gebruiker de consument hiervan onmiddelijk schriftelijk (e-mail,brief) in kennis stellen.In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met gebruiker,zonder verdere kosten te ontbinden,door dit schriftelijk (e-mail ,brief) aan gebruiker te melden.

3.De eventueel reeds ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument worden terubetaald.

4.Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door gebruiker overschrijden van de levertijd,zal de gebruiker deze vergoeden met een maximum van de hoogte van het factuurbedrag.Art.6 Installatie

De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de wettelijk geldende installatie eisen en de voorschriften van de fabrikant die bij desbetreffende fabrikant zijn op te vragen.Of bij de kachel worden meegeleverd.Een rookkanaal dat door de Houtkachel-webshop geïnstalleerd dient ook omkokerd te worden . Indien de consument zelf installeert is hij verplicht het kanaal brandwerend te omkokeren .Art7. Garantie en Service

1.Gebruiker garandeert de door haar verkochte goederen gedurende de periode van 6 maanden (gebruikt toestel) 2 tot 5 jaar voor een nieuw toestel na levering tenzij anders afgesproken en vermeld op de factuur.

2.Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg dragen voor herstel of vervanging.

3.Zaken waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en welke zijn thuisbezorgd worden in overleg met gebruiker hersteld.Alle andere zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.Reparatie vindt plaats binnen de garantieperiode.

4.De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak en tevens wanneer de consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.Art.8. Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2.Voor schade van geleverde zaken aan consumenten heeft gebruiker een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag,gebruikelijk in de branche van gebruiker.In geval van wettelijke aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

3.Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4.In geen geval is de gebruiker aansprakelijk te houden voor schade door onjuiste plaatsing of behandeling van geleverde zaken.Art.9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument,zoals bedoeld in artikel 1 is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing,verkoopverdragen zijn of worden uitdrukkelijk uitgesloten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Contact

Tel: +31 6 53197565
Loijveldweg 14
6041 AE Roermond 
info@houtkachel-webshop.nl

 • Online betalen met IDEAL
 • Uw betaling is groen met Mollie
 • Al onze kachels zijn voorzien van een ECO Label
 • Nordic- Ecolabel
 • mijn webwinkel
 • Betalen vanuit het buitenland
© 2007 - 2024 Houtkachel-webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel